Progress Database Beheer


systeembeheer emmeloord

Progress Professional Services

Sinds 2000 is INCITE Consulting partner van Progress Software. Wij bieden Progress Professional Services aan Systeemhuizen en eindgebruikers van op Progress technologie gebaseerde applicaties met als doel het in conditie houden van de applicatie omgeving en de Progress database en het 24×7 bieden van een aanspreekpunt in geval van problemen en storingen.


Technisch Applicatiebeheer

progress-technisch-applicatie-beheerHet technisch applicatiebeheer is gericht op de installatie, inrichting en het onderhouden van productie-, test- en labomgevingen.

 • Uitrol van applicaties & updates
 • Installatie en onderhoud programmatuur
 • Installatie van patches en nieuwe releases
 • Migraties naar nieuwere versies of andere platformen
 • Het oplossen van technische problemen


systeembeheer emmeloord

Progress Databasebeheer

Om uw Progress database in optimale conditie te houden is periodiek onderhoud van de database nodig. Activiteiten die hier bij horen zijn:

 • Optimaal inrichten van de database
 • Periodiek onderhoud van de database
 • Monitoren en analyseren database activiteit
 • Beveiliging en disaster recovery


Backup en Disaster Recovery

progress-high-availability2Ongeplande downtime en slechte performance kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Denk hierbij aan calamiteiten ten gevolge van brand, diefstal, hackers, virussen of defecte hardware. INCITE voorkomt worstcase scenario’s met activiteiten als:

 • Het maken van risico inventarisaties
 • Opstellen calamiteitenplan
 • Inrichten van Backup & Restore
 • Inrichten van uitwijkvoorzieningen
 • Proactief monitoren van systeem-, database en applicatie


progress-performance-tuning2

Progress Database Performance Tuning

Een goede performance is bepalend voor de tevredenheid van de gebruikers en de juiste werking van de applicatie. INCITE is gespecialiseerd in het onderzoeken, analyseren en verbeteren van de performance van Progress omgevingen:

 • Het instellen van een performance baseline
 • Doorvoeren aanpassingen en controle
 • Het bewaken van de performance baseline
 • Analyseren en bewaken van de systeemperformance


Onze klanten